Prova de procalcitonina

  • Procalcitonin Test

    Prova de procalcitonina

    ÚS DESTINAT La prova de procalcitonina StrongStep® és un assaig immuno-cromatogràfic ràpid per a la detecció semi-quantitativa de procalcitonina en sèrum o plasma humà. S'utilitza per diagnosticar i controlar el tractament de la infecció bacteriana greu i la sèpsia. INTRODUCCIÓ La procalcitonina (PCT) és una proteïna petita que comprèn 116 residus d'aminoàcids amb un pes molecular d'aproximadament 13 kDa, que va ser descrita per primera vegada per Moullec et al. el 1984. El PCT es produeix normalment a C-cel ...