Strep Una prova ràpida

  • Strep A Rapid Test

    Strep Una prova ràpida

    ÚS DESTINAT El dispositiu de prova ràpida StrongStep® Strep A és un immunoassaig ràpid per a la detecció qualitativa d’antígens estreptocòcics del grup A (Strep del grup A) a partir d’espècimens de hisop de gola com a ajut per al diagnòstic de faringitis Strep del grup A o per a la confirmació del cultiu. INTRODUCCIÓ L’estreptococ beta-hemolític del grup B és una de les principals causes d’infeccions respiratòries superiors en humans. La malaltia estreptocòcica del grup A més freqüent és la faringitis. Els símptomes d'això, si no es tracten ...