Prova Vibrio Cholerae O1

  • Vibrio cholerae O1 Test

    Prova Vibrio cholerae O1

    INTRODUCCIÓ Les epidèmies de còlera, causades pel serotip O1 de V.cholerae, continuen sent una malaltia devastadora d’immensa importància mundial en molts països en desenvolupament. Clínicament, el còlera pot variar des de la colonització asimptomàtica fins a la diarrea severa amb pèrdues massives de líquids, cosa que provoca deshidratació, alteracions electrolítiques i mort. V. cholerae O1 causa aquesta diarrea secretora per la colonització de l’intestí prim i la producció d’una potent toxina del còlera, a causa de la malaltia clínica i epidemiològica ...