Prova Vibrio Cholerae O1 / O139

  • Vibrio cholerae O1-O139 Test

    Prova Vibrio cholerae O1-O139

    INTRODUCCIÓ Les epidèmies de còlera, causades pels serotips O1 i O139 de V.cholerae, continuen sent una malaltia devastadora d’immensa importància mundial en molts països en desenvolupament. Clínicament, el còlera pot variar des de la colonització asimptomàtica fins a la diarrea severa amb pèrdues massives de líquids, cosa que provoca deshidratació, alteracions electrolítiques i mort. V.cholerae O1 / O139 causa aquesta diarrea secretora per la colonització de l’intestí prim i la producció d’una potent toxina del còlera, a causa de la ...